Hvorfor bli medlem i Frisørleverandørenes forening?

Er du importør eller produsent av profesjonelle produkter levert til frisører, bør du bli medlem Frisørleverandørenes forening (FL).

Ved å bli medlem i FL får du mange fordeler. Som medlem av eneste bransjeforening i Norge med spesialkompetanse innenfor kosmetikk- og hygieneprodukter generelt, får du et unikt sted å henvende deg for alle spørsmål knyttet til import og omsetning av dine varer. Ditt firma vil være representert vis-à-vis myndigheter, media, forbrukere og andre med interesse for bransjen i aktuelle saker. Slike saker vil f.eks. være nytt og skjerpet regelverk i Norge og EU samt spørsmål omkring markedsføring. Sist, men ikke minst, vil ditt firma være representert på europeisk nivå gjennom FLs medlemskap i Cosmetics Europe.

FL samarbeider nært med Norske Frisør- og velværebedrifter (NFVB) på en rekke områder som for eksempel den årlige frisørundersøkelsen som kartlegger forbrukernes vaner og oppfatning av frisørbransjen.

FL utarbeider også hovedstatistikk for medlemmenes samlede omsetning i fire kategorier hvert halvår. I tillegg kjøper FL eksterne statistikker som viser utvikling i besøk- og varesalg i et stort og representativt utvalg av salonger. 

Som medlemmer kan opptas alle selskaper som driver leverandørvirksomhet av frisørartikler som sin hovedaktivitet. Leverandører som i tillegg driver og/eller har eierinteresser i frisørsalonger av noe omfang kan eventuelt også tas opp som medlemmer, men kan ikke velges inn i FLs styre. Søknad om medlemskap avgjøres av styret.

FL samarbeider nært med både nordiske søsterorganisasjoner og den europeiske kosmetikkindustriens fellesorganisasjon Cosmetics Europe.

Kostnader ved medlemskap er:

Årskontingent kr 500,- (ikke fradragsberettiget).
Medlemsbidrag

  • Grunnbeløp kr 6 500,-
  • Omsetning mellom kr 0-20 mill. (netto): 1,8 0/00
  • Omsetning mellom kr 20-50 mill. (netto): 0,9 0/00
  • Omsetning over kr 50 mill. (netto): 0,7 0/00
  • Medlemmer med under kr 4 mill. i omsetning betaler et minstebidrag på kr 10 000,-

Ta kontakt med FLs sekretariat for ytterligere opplysninger om medlemskap og fordeler.

Les mer om FL og Cosmetics Europe under.