Foreningen

Frisørleverandørenes forening (FL) er bransjeorganisasjonen for leverandører av frisørprodukter til frisørsalonger i Norge. Foreningen ble stiftet i 1940. Sekretariatet er lokalisert sentralt i Oslo sentrum og har 11 medlemsbedrifter.

FL bidrar til lønnsom vekst!

 • Trygghet for kunden/frisøren: Eneste bransjeforening med spesialkompetanse innenfor kosmetikk- og hygieneprodukter som sikrer trygge ingredienser.
 • Trygghet for leverandøren: Individuell og konfidensiell sparringspartner i alle typer spørsmål omkring produktene med tanke på både helse- og miljø.
 • Trygghet for bransjen: FL svarer på vegne av bransjen til media, myndigheter, handel, NGOs og forbrukere. Rammevilkårene for så vel markedsføring som salg ivaretas for hele verdikjeden. 
 • Trygghet for myndighetene: FL har nær og løpende kontakt med kontrollmyndighetene i Norge inkludert Direktoratet for arbeidstilsynet. Heftet «Hårpleieprodukter» utarbeidet av FL overflødiggjør produktdatablader.
 • Tilgang til statistikk: FL utarbeider totalstatistikk hvert halvår og sender medlemmene kvartalsvis oversikt over nøkkeltallsrapporter basert på FixIt.
 • Internasjonal tilknytning: FL samarbeider nært med nordiske foreninger og er fullt medlem i den felleseuropeiske bransjeforeningen Cosmetics Europe.

 

Hva koster det å være medlem?

Årskontingent kr. 500,- (ikke fradragsberettiget).

Medlemsbidrag

 • Grunnbeløp kr. 6 500,-
 • Omsetning mellom 0-20 mill (netto): 1,8 0/00
 • Omsetning mellom 20-50 mill (netto): 0,9 0/00
 • Omsetning over 50 mill (netto): 0,7 0/00
 • Medlemmer med under 4 mill i omsetning betaler et minstebidrag på kr. 10 000,-