Konkurranseloven - retningslinjer for FLs virksomhet

Alle aktiviteter som gjennomføres i FLs regi skal være forenlige med konkurranseloven.