Produktinformasjon

Her finner du viktig informasjon til frisører

Hårfarger og hennatatoveringer
Vi har den senere tid dessverre sett at tilfeller av kraftige allergiske reaksjoner er blitt knyttet opp mot hårfarging og bleking i media. Midlertidige svarte hennatatoveringer kan være en betydelig risikofaktor i denne forbindelse.

Frisørleverandørenes forening (FL) vil derfor gjerne informere om allergirisikoen ved hårfarging og svarte hennatatoveringer, slik at færrest mulig skal utvikle livslang allergi. Last ned plakat (pdf)

Forholdsregler før hårfarging
For å unngå allergiske reaksjoner er god dialog med kunden viktig. I vedlagte informasjon gis det råd om forholdsregler før farging. Sørg for at alle ansatte i salongen leser denne. Last ned plakat (pdf)

Heng plakaten opp!
FL anbefaler at du henger opp plakaten på oppslagstavlen slik at alle i salongen blir minnet om hva som skal gjøres før hårfarging igangsettes.

Informer kunden!
Som nevnt over utgjør svarte hennatatoveringer en risiko i forbindelse med hårfarging. Heng gjerne denne informasjonen opp i salongen på lett synlig sted for kundene.

Viktig!
Det er viktig å gjøre oppmerksom på at opplysningene som gis her gjelder for ALLE hårfarger, ikke bare produkter fra FLs medlemmer som har sponset denne informasjonskampanjen.

Generelt om kosmetiske produkter
Alle kosmetiske produkter skal ha full innholdsdeklarasjon på det enkelte produkt. På den måten kan allergikere unngå stoffer de ikke tåler. Produktene skal også være påført opplysning om markedsfører som gjør det enkelt å finne denne. Innholdet i kosmetiske produkter er strengt regulert gjennom den norske kosmetikkloven. Loven med tilhørende forskrift angir stoffer kosmetikk ikke kan inneholde, og hvilke stoffer som kan brukes bare i begrensede mengder. Bestemmelsene krever også advarseltekst på lett forståelig språk i aktuelle tilfeller – for eksempel for hårfarger som krever forhåndstesting for å sikre mot allergiske reaksjoner.